+381 11 7777733 | office@topexpress.rs

Cenovnik

Početna

Cenovnik

TOP EXPRESS 2022 d.o.o. Beograd-Zemun

Cenovnik poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Cena za pošiljke standardnih dimenzija (maksimalno do 60x60x60cm)

Cenovnik usluge "Danas za sutra"

Masa pošiljke (kg) Cena bez PDV-a (din) Cena sa PDV-om (din)
do 1.0 258.33 320.00
1.01 do 3 291.67 370.00
3.01 do 5 358.33 450.00
5.01 do 10 450.00 560.00
10.01 do 15 541.67 670.00
15.01 do 20 608.33 750.00
20.01 do 30 966.67 1180.00
30.01 do 50 1291.67 1570.00
Nakon 50 kg svaki naredni kilogram do 100 kg 41.67 50.00

Cenovnik usluge "Danas za danas"

Masa pošiljke (kg) Cena bez PDV-a (din) Cena sa PDV-om (din)
do 2.0 450.00 560.00
2.01 do 5 608.33 750.00
5.01 do 10 700.00 860.00
10.01 do 20 766.67 940.00

Cenovnik usluge "Danas za odmah"

Masa pošiljke (kg) Cena bez PDV-a (din) Cena sa PDV-om (din)
do 20 kg (područje Beograda) 800.00 980.00

Cene za pošiljke van standradnih dimenzija ( preko 60x60x60 cm )

* Pošiljke velikih gabarita ( Gabaritne pošiljke ) - to su pošiljke van standardnih dimenzija ( neka od dimenzija prelazi 90x90x90cm ). Maksimalna dimenzija gabaritnih pošiljaka ( koje prelaze dimenzije 90x90x90cm ) ne sme biti veća od tri metra ( 300cm ), a masa im je maksimalno 10kg. Takva pošiljka podleže naplati dopunske poštarine na cenu po masi za pošiljke standardnih dimenzija. Za ovu vrstu pošiljaka primenjuje se obračun poštarine tako što se na cenovni stav po masi za pošiljku standardnih dimenzija, iznos ukupne poštarine uvećava za 600,00 dinara bez PDV-a, odnosno 720,00 dinara sa PDV-om.

* GLOMAZNA pošiljka je pošiljka van standardnih dimenzija čija najveća dimenzija prelazi 60x60x60cm, pri čemu je zbir dužine i obima pošiljke na najširem mestu poprečno maksimalno do 300 cm , s tim da najveća dimenzija pošiljke može biti do 150 cm, a ukupne mase od 10 kg do 100 kg. Takva pošiljka podleže naplati dopunske poštarine na cenu po masi za pošiljke standardnih dimenzija. Za ovu vrstu pošiljaka primenjuje se obračun poštarine tako što se na cenovni stav po masi za pošiljku standardnih dimenzija, iznos ukupne poštarine uvećava za 1250,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.500,00 dinara sa PDV-om.

* Paletirana pošiljka je jedna ili više kutija složenih na ravnu standardnu euro paletu, od istog pošiljaoca za istog primaoca maksimalne težine do 600kg i visine do 1,85 m. Za ovu vrstu pošiljaka propisuje se cenovni stav od 10.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 12.000,00 dinara sa PDV-om.

Dodatna cena na cenu za pošiljke standardnih i van standardnih dimenzija za dopunske i dodatne usluge:

* Vrednosna poštanska pošiljka naplaćuje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 20,00 dinara sa PDV-om za vrednosti do 2000,00 dinara

* Pošiljka sa plaćenim odgovorom 120,00 dinara sa PDV-om

* Pošiljka sa zahtevom za vraćanje potpisane dokumentacije 120,00 dinara sa PDV-om

* Ponovna dostava 50,00 dinara sa PDV-om

* Pošiljka sa ličnim uručenjem 120,00 dinara sa PDV-om

* Elektronska potvrda o uručenju SMS poruka 18,00 dinara sa PDV-om

* Pošiljka sa povratnicom 150,00 dinara sa PDV-om

* Dokaz o isporuci pošiljke naknadno 120,00 dinara sa PDV-om

* Izmena ili ispravka adrese primaoca ( na zahtev pošiljaoca ili primaoca ) 112,50 dinara sa PDV-om

* Ležarina po danu 30,00 dinara sa PDV-om

* Pakovanje pošiljaka 12,00 dinara sa PDV-om

* Registrovana poštanska pošiljka na kojoj je označeno da poštarinu plača primalac, a koju je isti odbio da plati, dupla poštarina se naplaćuje pošiljaocu pošto mu se pošiljka vrati

TOP EXPRESS 2022

Karađorđev trg 34e, 11080 Zemun, Beograd, Srbija

+381 11 7777733

+381 66 8150900

office@topexpress.rs

PIB: 112891757

Matični broj: 21762130

Tekući račun: 265-1070310001720-83

Tekući račun: 200-3455770101956-84

Newsletter

Prijava za newsletter

© TOP EXPRESS 2022. Sva prava zadržana. Designed by HTML Codex